Workshop Shinto 28 april.

Op zaterdag 28 april 2018 organiseert Levenskunst Nederland samen met Aikido Leiden een workshop Shinto olv Paul de Leeuw, de enige Europese Shinto priester.

Locatie: De dojo van Aikido Leiden aan de PC Hooftlaan 13 te Leiden.
Tijd: 14.00 – 17.00 uur.
kosten: € 20,- per persoon incl. thee/koffie/lekkers.

Hieronder een korte toelichting door Wouter Wilschut, multidisciplinair deskundige in Shinto, Aikido, Tai Chi en Chi Kung.

Shinto is een oude Japanse levensbeschouwing waarbij de aandacht ligt op een harmonieuze relatie tussen mens en natuur. Alle menselijke activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op het natuurlijke verloop van de krachten in de natuur (in plaats van de natuur te bedwingen). In de Japanse cultuur zijn zo tal van gebruiken ontstaan waarin deze verbondenheid met de natuur op een respectvolle wijze (ceremonieel) tot uitdrukking wordt gebracht.
Het gedachtegoed van Shinto is sterk aanwezig in Aikido. Kenmerkend voor de Aikido technieken is dat deze niet onnatuurlijk worden afgedwongen. Ook kent Shinto een vorm van lichaamsoefening die specifiek terug te vinden is in sommige ‘warming up’ oefeningen van het Aikido, maar die feitelijk gedurende de hele training doorwerkt: je verfrist en vernieuwd jezelf door op de juiste wijze te trainen (misogi). Enkele karakteristieke oefeningen en begrippen uit het Shinto zullen aan bod komen en worden toegelicht tijdens de workshop.
Vaak wordt de beoefening van Tai Chi / Chi Kung met Aikido vergeleken. Dat is niet vreemd want deze Chinese bewegingskunsten kennen een vergelijkbare wijze van oefenen in natuurlijke principes. De Shinto workshop is daarom zeer toegankelijk voor iedereen die ook Chi Kung of Tai Chi beoefend en benieuwd is naar de Japanse invalshoek.