Persoonlijk maatwerk in de beoefening.

De stichting Levenskunst Nederland probeert zoveel mogelijk maatwerk te bieden bij de keuze voor een of meer disciplines.

Wanneer je in een symfonieorkest speelt is het gebruikelijk dat je je als orkestlid strikt aan de noten houdt die bij jouw partij horen, omdat anders het gemeenschappelijk doel van het orkest, een fraaie uitvoering van het muziekstuk, niet gehaald wordt. Tijdens de repetities van zo’n orkest is het dan ook zaak de aanwijzingen van de dirigent zo precies mogelijk op te volgen.

Wanneer we dit in de wekelijkse Tai Chi/Chi Kung lessen ook zo zouden doen, zouden we na verloop van tijd een klas vol met “klonen” hebben waarbij iedereen exact de manier van de leraar nadoet. Op het eerste gezicht geen slechte zaak zou je zeggen, maar toch zitten aan deze benadering wat haken en ogen. De vraag moet m.i. namelijk zijn of de individuele beoefenaars wel baat hebben bij zo’n “eenheids” aanpak. Zou het niet beter zijn als we de spreekwoordelijke marinade voor lichaam en geest, die deze beoefening kan zijn, kunnen aanpassen aan de wensen en behoeften van de individuele beoefenaar en zijn of haar levensfase? Immers een marinade bestaat uit een heel stel ingredienten/specerijen en niet iedereen houdt van dezelfde smaken of heeft daar behoefte aan.
Door deze ingredienten met elkaar te mengen kan er een persoonlijke mix worden samengesteld, waarbij iedereen de marinade zo samenstelt dat deze tegemoet komt aan de persoonlijke wensen en behoeften van dat moment. In de beoefening thuis kan men dan deze verschillende samenstellingen uitproberen en eventueel verder verfijnen. Wat echter wel van belang is, is dat we geen oefeningen “weggooien” het kan namelijk zo zijn dat we na verloop van tijd onze persoonlijke mix willen bijstellen om deze aan te passen aan onze nieuwe levenssituatie. Het is dus zaak om de wekelijkse lessen te blijven volgen om de verschillende ingredienten “vers” te houden, zodat ze op elk moment kunnen worden ingezet.

In de lessen zelf kan dit systeem van “customizing” ook worden toegepast. Wanneer we bijvoorbeeld de 8 brokaten doornemen dan kun je zelf de lengte van de individuele oefeningen bepalen en zo de vormen die je goed liggen (je favoriete smaken) wat vaker doen.
In de westerse maatschappij heerst een opvatting, dat we constant onszelf moeten verbeteren en aan onze verbeterpunten moeten werken. Deze vorm van zelfkritiek is in feite niets meer of minder dan een vorm van zelfkastijding, die alleen maar averechts werkt. Wanneer we daarentegen onze aandacht verleggen naar die oefeningen die ons liggen en die ons “goed smaken” zal het effect van die oefeningen des te sterker zijn en ook doordringen tot die delen van onze vaardigheden die nog wat meer ondersteuning nodig hebben. Het motto “Make it tasty” is dus een belangrijke aanwijzing om een duurzaam rendement te verkrijgen uit de chi kung beoefening, maar in feite geldt dit voor alle ondernemingen in het leven. Door deze aanpak van persoonlijke afstemming steeds verder te verfijnen zul je als beoefenaar in staat zijn steeds meer profijt te gaan ervaren van de beoefening. Nogmaals, een voorwaarde is wel dat de gebruikte specerijen niet hun houdbaarheidsdatum overschrijden en dat er wekelijkse verversing plaatsvindt door serieuze, toegewijde beoefening.