Over Levenskunst Nederland

Levenskunst Nederland is een initiatief van Marc Jongsten, leraar Aikido, Tai Chi en Chi Kung te Leiden. Tevens is hij verbonden met het Tibetaans Boeddhisme.

De stichting richt zich in principe op mensen van alle leeftijden en nodigt iedereen, die zich geïnspireerd voelt door deze website is natuurlijk van harte uit om kennis te nemen van alles wat we te bieden hebben.

De activiteiten van Levenskunst Nederland hebben allemaal gemeen dat het disciplines zijn met een sterk fysiek karakter, maar ze gelden zeker niet als “reguliere sport”. We streven naar een aanbod van bewegingsvormen waarbij lichaam, geest en onze creatieve energie tot bloei gebracht kunnen worden.

Het idee achter de stichting is geboren vanuit het idee dat de mogelijkheid om te leven vanuit een levensvisie tegenwoordig bij relatief weinig mensen bekend is, je zou zelfs kunnen stellen dat in sommige delen van de samenleving ronduit sprake is van een soort levensbeschouwelijke armoede. Met de toenemende individualisering en het daarmee gepaard gaande opportunisme is het steeds lastiger geworden om zich een levensbeschouwelijke basis te verschaffen, teneinde om te gaan met de existentiële vragen of levensvragen die  ons gedurende ons leven (gaan) bezighouden. De stichting Levenskunst Nederland wil graag een gids zijn om mensen te helpen zich te verdiepen in de verschillende disciplines, die ons een visie kunnen bieden van waaruit we ons leven vorm kunnen geven in de richting van menslievendheid, humaniteit en solidariteit, als tekenen van levensbeschouwelijke rijkdom.

Zoals je aan de menubalk al kunt zien zijn dat disciplines uit verschillende richtingen. Het idee hierachter is dat er vele wegen naar Rome leiden en er dus meerdere (niet religieuze) manieren zijn om een levensvisie te ontwikkelen en om deze te gebruiken als wegwijzer in je leven. Daarnaast geven de Levenskunstdisciplines je de gelegenheid om bepaalde vaardigheden en expressiemiddelen te ontwikkelen waarvan je zelfs (eventueel ten dele) je werk zou kunnen maken. Hier een artikel over het begrip levenskunst. Levenskunst als gids

Of je nu een muziekinstrument bespeelt, schildert of een krijgskunst beoefent,  deze disciplines kunnen als gids en leidraad dienen gedurende de rest van je leven. De meest gebruikte metafoor hiervoor is die van de “Weg” of het “Pad”.

Hier vind je een artikel over de betekenis en bruikbaarheid van deze metafoor.
De metafoor van de Weg en Levenskunst Basis

Wil je meer informatie? Vul het formulier in en dan nemen we zsm contact met je op.